English Russian
Vladimír Zubov
 
Studia: Vysoká škola pedagogická v Moskvě - historie a dějiny umění
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - čeština
Povolání: Po studiích učitelem dějepisu a ruštiny na ZŠ a později na gymnáziu v Kutné Hoře.
Od roku 1990 majitelem cestovní kanceláře, soukromý podnikatel v oboru cestovního ruchu.
Od roku 1998 se plně věnuje výtvarnému umění.
V letech 2002 - 2010 byl členem zastupitelstva a radním v Kutné Hoře.
V roce 2005 se stal držitelem Ceny města Kutná Hora za kulturu.
Tvorba: Koncem devadesátých let v době těžké životní situace se uzavřel světu a začal malovat. Výtvarnému umění se chtěl věnovat celý život, ale až osobní krize mu byla impulsem pro začátek aktivní činnosti. Štětec a barvy se mu staly lékem na deprese, které prožíval.

Počáteční období tvorby je poznamenáno negativními náladami, obrazy působí velmi sugestivně. Hlavním tématem je tu otázka života a smrti, strach ze smrti, z bolesti, objevují se náboženské motivy.

Obrazy z pozdějšího období nejsou již tak pesimistické, objevuje se víc lásky a smíření.

Samostatnou kapitolu v autorově díle tvoří podobizny. Myšlenka vytvořit první portréty vznikla ze snahy dokázat umění realistické tvorby. Z lásky k divadlu a z úcty k hereckému umění vznikaly četné podobizny herců. Na přání herců Divadla na Vinohradech v Praze vznikla sbírka portrétů celého jejich divadelního souboru - ojedinělý čin v dějinách českého divadla. Jedná se o čtyřicet podobizen.

Portréty od Vladimíra Zubova má řada významných osobností kulturního i společenského života.

Autor namaloval více než 500 obrazů, vystavoval své obrazy v mnoha zemích světa a jeho díla bychom našli v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.