www.zubov.cz
 
Vladimír Zubov /*1956 v Moskvě/
Studia:      Vysoká škola pedagogická v Moskvě - historie a dějiny umění
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - čeština
Povolání:      Po studiích učitelem dějepisu a ruštiny na ZŠ a později na gymnáziu v Kutné Hoře.
Od roku 1990 majitelem cestovní kanceláře, soukromý podnikatel v oboru cestovního ruchu.
Od roku 1998 se plně věnuje výtvarnému umění.
Tvorba:      Koncem devadesátých let v době těžké životní situace se uzavřel světu a začal malovat. Výtvarnému umění se chtěl věnovat celý život, ale až osobní krize mu byla impulsem pro začátek aktivní činnosti. Štětec a barvy se mu staly lékem na deprese, které prožíval.

     Počáteční období tvorby je poznamenáno negativními náladami, obrazy působí velmi sugestivně. Hlavním tématem je tu otázka života a smrti, tak blízká ruské mentalitě, strach ze smrti, z bolesti, objevují se náboženské motivy.

     Obrazy z pozdějšího období nejsou již tak pesimistické, objevuje se víc lásky a smíření.

     Samostatnou kapitolu v autorově díle tvoří podobizny. Myšlenka vytvořit první portréty vznikla ze snahy dokázat umění realistické tvorby. Z lásky k divadlu a z úcty k hereckému umění vznikaly četné podobizny herců. Na přání herců Divadla na Vinohradech v Praze vznikla sbírka portrétů celého jejich divadelního souboru - ojedinělý čin v dějinách českého divadla. Jedná se o čtyřicet podobizen.

     Portréty od Vladimíra Zubova má řada významných osobností kulturního i společenského života.

      Za pět let namaloval autor více než 500 obrazů, uskutečnil několik výstav, jeho díla bychom našli v soukromých sbírkách v různých státech světa.